Učiteljica opozarja dijake, da bodo naslednji dan imeli pisno preverjanje znanja matematike in zato nihče ne sme manjkati. Ravno tako ne bodo pomagala razna opravičila ... Janezek pazljivo posluša, nato pa vpraša: "Kaj pa če bom izčrpan zaradi seksa?"
"Nič zato, Janezek, boš pa pisal z drugo roko", mu odgovori učiteljica.