- Želite?
- Pivo.
- Točeno? Union, Laško, Bernard, Maister, Heineken?
 - Lahko ... pa ni treba v tem vrstnem redu.