Šest jezikov je govorila, pa v nobenem ni znala reči ne.