Možakar pride na javni WC in se postavi pred pisoar. Pred nosom mu piše: "Poglej desno!"
Pogleda desno, tam piše: "Poglej levo!"
Pogleda levo, tam piše: "Poglej gor!"
Pogleda gor, tam piše: "Ja pizda - a s ti pršu scat al brat?"